Ca dao

Thi phẩm » Ca dao

 20/10/2017 | 03:39
CA DAO 15/06/16 | 09:06

Hỡi cô tát nước bên đàng,
Cớ sao múc ánh trăng vàng đổ đi?

CADAO 15/06/16 | 09:06

CA DAO:

Đàn ông nông cạn giếng khơi,
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.

CA DAO 05/03/16 | 10:03

Nước to,sóng cả khôn chùng,
Đã vào gian hiểm xin đừng non tay.

Ca dao hút thuốc lào 09/12/15 | 08:12

Thuốc lào chồng hút vợ say,
Thằng bé châm thuốc lăn quay ra nhà.
Có cô hàng xóm đi qua,
Ngửi thấy hơi thuốc về nhà cũng say...

Ca dao 09/12/15 | 08:12

Bộ binh,bộ hộ,bộ hình,
Ba bộ đồng tình,bóp vú con tôi,
Bộ chi,bộ xấu ,bộ tồi,
Đã ăn hối lộ,còn đòi vú non.

Ca dao về DUYÊN SỐ 30/11/15 | 10:11

HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ,
VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG.

Ca dao 30/10/15 | 09:10

Yêu nhau yêu cả đường đi,
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.

Những Bài Ca Dao Ân Tình Nghĩa Tình 26/08/15 | 08:08

1. Cây khô chưa dễ mọc chồi
Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta
Non xanh bao tuổi mà già
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu

2. Rủ...

Nhập tên của Thi nhân
Hoặc chọn từ thư viện