Ca trù (hát nói, hát ả đào)

CHUYỆN TÌNH ĐỜI 13/01/15 | 05:01

CHUYỆN TÌNH ĐỜI

Một người nghĩa trọng tình chân
Tìm ra thật khó vạn lần có hay
Trót mang thân cõi tục này
Nhìn trông thế...

NÓI VỚI EM 13/01/15 | 05:01

Giăng tình theo gió,theo mây
Đưa duyên ấp ủ tháng ngày đợi mong
Anh xin một mối chỉ hồng
Buộc tay hai đứa hoài không thể rời...

Kiếp văn chương (ca trù) 07/09/14 | 02:09

Mưỡu
Đắng cay, chìm nổi một đời
Phải chăng tạo hóa ghét người văn chương
Hát nói
Dòng đời chìm nổi
Lẽ thắng thua,...

Hồ Gươm (ca trù) 01/09/14 | 09:09

Mưỡu
Hồ Gươm nước lẫn mầu trời
Ánh gươm hào khí sáng ngời sử xanh.
Hát nói
Hồ Gươm, Tả Vọng
Sáu trăm năm còn sáng...

Tình Xuân (ca trù) 01/09/14 | 09:09

Mưỡu
Xuân tình, tình mãi thiết tha
Tình xuân, xuân mãi mặn mà sắc hương.
Hát nói
Xuân xanh vạn thuở
Cả ngàn hoa rực...

Cầm kỳ thi tửu (Bài 2) 28/08/14 | 08:08

Cầm kỳ thi tửu, đường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay...
Đàn năm cung réo rắt tính tình dây
Cờ đôi nước rập rình xe ngựa đó
Thơ một túi...

Hương Sơn phong cảnh ca (Chu Mạnh Trinh) 27/08/14 | 08:08

Mưỡu:
Đàn thông phách suối vang lừng,
Cá khe lắng kệ, chim rừng nghe Kinh.

Hát nói:
Bầu trời cảnh bụt,
Thú Hương...

Nguyễn Công Trứ:Phận sự làm trai 21/08/14 | 02:08

Phận Sự Làm Trai

Vũ trụ chức phận nội (1)
Đấng trượng phu một túi kinh luân. (2)
Thượng vị đức, hạ vị dân, (3)
Sắp hai...

Nhập tên của Thi nhân
Hoặc chọn từ thư viện