Bài đăng chờ duyệt

CHẲNG LÀ GÌ CỦA NHAU
Tác giả:
Thể loại thơ:
Thời kỳ thơ:
Nội dung thơ:

Ta... chẳng là gì của nhau.
Sao nỗi buồn sâu trong mắt ai tôi đều rõ?
Đường vào tim ai chưa mở ngỏ.
Nên vụng về khép chặt trang thơ.
Nên bơ vơ tìm lấy bơ vơ...
Tìm tri kỉ hỏi ai tri kỉ?
Khi cuộc đời vẫn chỉ hư vô.