Đồng dao

Thi phẩm » Đồng dao

 19/10/2017 | 00:24
TỐC ĐỘ 30/11/16 | 01:11

TỐC ĐỘ
(Đỗ Mạnh)

Ù à ù ập
Đóng sập cửa vào
Ta cùng vui nào
Trò chơi người lớn

Em ở phía dưới
Anh ở...

MƯA GIÔNG 20/08/16 | 10:08

MƯA GIÔNG
(Đỗ Mạnh)

Mưa giông bão giật
Cây bật rễ rồi
Nước ngập nhiều nơi
Bầu trời mù mịt

Ngoài kia gió rít...

Đồng dao:Con mèo 03/12/15 | 08:12

CON MÈO MÀ TRÈO CÂY CAU

Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm mua...

Đồng dao:Con vỏi con voi 03/12/15 | 08:12

CON VỎI CON VOI

Con vỏi con voi,
cái vòi đi trước,
hai chân trước đi trước,
hai chân sau đi sau,
còn cái đuôi đi...

ĐỒNG DAO 06/03/15 | 02:03

ĐỒNG DAO

Con tim trinh nguyên
Mặn nồng muôn thuở
Hỏi em dám hứa,
Dám yêu anh không?

Mai này làm Chồng,
Mai...

XUÂN VỀ HÁT KHÚC ĐỒNG DAO 18/02/15 | 04:02

XUÂN VỀ HÁT KHÚC ĐỒNG DAO( Mến tặng các nữ sĩ )

Ngày cùng sắp đến
Bận rộn dần qua
Câu chữ bung ra
Thấy lòng ấm áp

...
Xuân Chúc 11/02/15 | 07:02

Xuân Chúc

Nắng ấm gần xa
Xuân viếng muôn nhà
Cung chúc thi hữu chan hòa niềm tin.

(song tứ, bát)
Tác giả: Huỳnh...

ĐỒNG DAO 06/01/15 | 12:01

ĐỒNG DAO

Con tim trinh nguyên
Mặn nồng muôn thuở
Hỏi em dám hứa,
Dám yêu anh không?

Mai này làm Chồng,
Mai...

Nhập tên của Thi nhân
Hoặc chọn từ thư viện