Hò, vè

Thi phẩm » Hò, vè

 19/10/2017 | 00:23
Hối Nhũng( Thơ Châm biếm) 17/07/16 | 10:07

Hối nhũng đi anh rồi nghỉ anh ơi!
Nhiệm kì đâu có kéo ra được dài
Làm đi, làm đi cho nhanh giàu lên
Về hưu sớm cũng yên trong...

VÈ Hút thuốc lá 09/12/15 | 08:12

Đút vô đằng đít,
Mồm hít phì phà,
Đút vào,rút ra,
Sướng ơi là sướng.

Họa thơ;Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử 07/10/15 | 05:10

Anh nhỉ ta về thăm đất Vĩ
Ửng những hàng cau lúc nắng lên
Nhà ai vườn mướt xanh tựa ngọc
Nét trúc mà như nết lão điền
Gió...

ÔNG KỂ CON NGHE 02/02/15 | 03:02

nghe vẻ nghe ve nghe vè bị bắt
tay mang còng sắt nó dắt thẳng lên phòng
nước mắt ròng ròng trên đà khai thật
nói ra lật bật thì...

LUYẾN ... 16/01/15 | 11:01

Một chữ tình thôi hết thật rồi
Mãi miết theo hoài chốn ngược xuôi
Hôm nay em đã yên phận nghĩ
Để lại trong anh hết một đời!...

VÈ VUI ĐƯỜNG LUẬT 24/10/14 | 01:10

Nghe vẻ nghe ve.
Nghe vè đường luật.
Cái tính chân thật.
Đối rất chỉnh chu.
Hay đứng im ru.
Đối mù tá tự.
...

Vè nói ngược 24/08/14 | 02:08

Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè nói ngược.
Ghe chạy đằng trước,
Tế ngựa đằng sau.
Ăn cơm với cau,
Ăn trầu với cá.
Bắt...

TẬP TẦM VÔNG CHO MẸ 02/08/14 | 07:08

TẬP TẦM VÔNG CHO MẸ

con chắp tay
bên gối mẹ
thưa khe khẽ
cuộc ăn năn

mẹ là trăng
xua khoảng tối
con...

Nhập tên của Thi nhân
Hoặc chọn từ thư viện