NÂU SÒNG MẦU ÁO

NÂU SÒNG MẦU ÁO

Hồn quê mầu áo nâu sòng
Chắt chiu từ hạt nắng đồng ven đê
Quện vào hạt lúa chiêm khê
Lũ dâng tháng tám, cò về trong mưa…

Hồn quê vọng tiếng đò đưa
Nghiêng trưa chải tóc tàu dừa à…ơi!
Chiều về lam tỏa bên đồi
Đêm ru tàu lá thả rơi trăng vàng

Hồn quê mầu áo em mang
Có hương của đất, của làng vào Xuân
Nâu sòng ướp nhụy hoa chanh
Dòng sông ánh bạc xao ngần sóng ru

Hạ vàng chín ửng mùa Thu
Lặn vào trong đất lời ru của người
Ngàn năm ôm chặt tình đời
Nâu sòng vương nắng, ru hời tiếng quê
Hàn Yên Tử. 11/3/2017

Chưa được đánh giá