TÌNH NHÂN NHỚ

Cố nhân ơi ,
đêm về khuya có lạnh?
Lẻ bóng hồn cô quạnh không em?
Cơn mê nào chưa thoát khỏi dỗi hờn
Khi bóng cũ còn chôn trong nỗi nhớ
Em về đi em...
Thương em,vò võ..
Cơn say nào cũng chỉ thoáng rồi thôi
Chỉ có anh và em suốt cuộc đời
Chưa dấu được dư âm tình bình lục..
Lặng trôi theo từng khúc,dòng trôi..

Chưa được đánh giá