CLB Thơ Điện VN

Câu lạc bộ thơ điện Việt Nam là sân chơi của nhũng người yêu thơ trong ngành điện , muốn thổi hồn thơ vào điện, vào đời để ánh sáng điện mãi lung linh làm đẹp cuộc đời