Phê bình

Thi đàn Việt Nam là một cộng đồng gồm tất cả những người yêu thơ, thích sáng tác thơ, bình thơ và tất cả đều có chung một mục đích là được tham gia, giao lưu, trao đổi, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, Thi đàn luôn tạo điều kiện tương tác mạnh giữa độc giả yêu thơ với các nhà thơ và tác phẩm của họ, đặc biệt độc giả được đưa ra ý kiến phê bình của mình về một tác phẩm tại mục phê bình trên Thi đàn.