HẠT SƯƠNG

HẠT SƯƠNG

Từ hư vô
Hiện giữa trần
Hòa vào trong kiếp phù vân
Chòng chành

Thả hồn
Dáng ngọc
Long lanh
Tan trong
Nắng
Gió
Lại thành hư vô

06/07/2017
Tác giả Phan Quang Khuê

Tác giả: 
Ảnh minh họa: 
Thể loại thơ: 
Thơ Lục bát
Nội dung thơ: 
Cuộc sống
Thời kỳ thơ: 
Thơ hiện đại
Danh mục hiển thị: 
Thơ 360
Quốc gia hoặc Khu vực: 
Việt Nam
Chưa được đánh giá

Ý kiến bạn đọc