HOÀNG HÔN

HOÀNG HÔN
(Đỗ Mạnh)

Mặt trời khuất núi đàng tây
Hoàng hôn nhuộm tím trời mây một chiều
Gió hè oi ả....phiêu diêu
Từng cơn yếu ớt làm chiều nồng say...

Tác giả: 
Ảnh minh họa: 
Thể loại thơ: 
Thơ Lục bát
Nội dung thơ: 
Cuộc sống
Thời kỳ thơ: 
Thơ hiện đại
Quốc gia hoặc Khu vực: 
Việt Nam
Chưa được đánh giá