MÌNH CÓ GÌ ĐÂU MÀ MẤT

MÌNH CÓ GÌ ĐÂU MÀ MÂT (điểm lại )
Ra đi hai bàn tay trắng
Cùng tấm lòng thật sáng trong
Trở lại tứ chi duỗi thẳng
Có gì mà gánh với gồng
Chỉ còn lòng tin Bác Đảng
Luôn luôn tâm khảm vào lòng
Những điều đó mà để mất
Xem như rèn luyện bằng không

Ra đi mang theo tình cảm
Gia đình làng xóm họ hàng
Trở về nặng tình bè bạn
Mà lòng canh cánh mênh mang
Đến nay không còn ân hận
Không giành quyền lực lòng tham
Có lên thiên Đường thanh thản
Lấy thơ góp vốn thi đàn
Kao Hữu (Giồi già)

Tác giả: 
Ảnh minh họa: 
Thể loại thơ: 
Thơ 6 chữ
Nội dung thơ: 
Cuộc sống
Thời kỳ thơ: 
Thơ hiện đại
Quốc gia hoặc Khu vực: 
Việt Nam
Chưa được đánh giá