Quan Liêu

Căp trên bảo chống quan liêu.
Ông đi cơ sở thật nhiều chứ sao.
Việc chung ít, việc riêng cao.
Được ặn, được nói được bao cấp về.
Khó khăn cơ sở bộn bề.
Ông nào hay biết chỉ vì quan liêu.
Ông đi cơ sở thật nhiều.
Chống quan liêu hóa quan liều khổ dân

Tác giả: 
Ảnh minh họa: 
Thể loại thơ: 
Thơ tự do
Nội dung thơ: 
Cuộc sống
Thời kỳ thơ: 
Thơ hiện đại
Quốc gia hoặc Khu vực: 
Việt Nam
Chưa được đánh giá