VIẾNG MỘ HÀN MẠC TỬ

VIẾNG MỘ HÀN MẠC TỬ

Tôi đã về đây - thi sĩ ơi !
Mênh mang trời đất dạ chơi vơi
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh*
Xin thắp nén nhang trước mộ người

Chẳng quản đường *xa khách tới đây
Lẫn trong hương khói gió mây bay
Thoảng đâu tiếng của lòng thi sĩ
Câu thơ vọng mãi nước non này

Kính cẩn tạ từ - Hàn thi sĩ
Thuyền chở trăng về kịp tối nay
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi*
Tình thơ ai đó mãi đắm say …

* Hàn Mạc Tử

Bình Thuận tháng 6 - 2016

Tác giả: 
Ảnh minh họa: 
Thể loại thơ: 
Thơ 7 chữ
Nội dung thơ: 
Nhân tình thế thái
Thời kỳ thơ: 
Thơ hiện đại
Quốc gia hoặc Khu vực: 
Việt Nam
Chưa được đánh giá