Thơ âm bồi

Thi phẩm » Thơ âm bồi

 20/10/2017 | 03:29
ĐƯỢM TÌNH NGƯỜI 25/11/16 | 01:11

(Kính chúc cụ Nguyễn Trầu 80 tuổi)

Chúc xuân tám chục khỏe nhàn thơi
Bác dạy con ngoan trọng nghĩa đời
Thành quả tìm than ghi...

HOÀI VỌNG 18/04/15 | 08:04

Nguyệt rơi sông lặng bóng xuân gầy
Thuyền đậu chèo buông sương quện mây
Giằng giặc nỗi niềm xưa mãi vọng
Tái tê khúc dạ vẫn còn...

Romance V 12/11/11 | 02:11

Nghe lênh láng trời trăng hoa tinh
Màu gạch non một mùi nách đàn bà
Ừ những đám ma lá chết chiều nay
(1987)

Nôel II 12/11/11 | 02:11

Nôel
đèn
môi em
za em
jêsusalem
pha phem
hang Đức Mẹ
jọt
jọt
hẽ he
mùi quen
mà...

Bella 12/11/11 | 02:11

Em
chấm nhỏ
đường đêm
chợ ái ân
loang lổ
đèn đường
mủ đêm

Em đi
môi mọng
đùi mọng...

Chợt thu 12/11/11 | 11:11

I  

Một thoáng gợn tên là heo may
Một hương cây tên là kỷ niệm
Một góc phố tên là hò hẹn
Một nỗi nhớ tên là không...

Nhập tên của Thi nhân
Hoặc chọn từ thư viện