Thơ "bóng chữ"

Thi phẩm » Thơ "bóng chữ"

 19/10/2017 | 00:15
HOẢ MÙ. 25/04/14 | 06:04

Hỏa mù cái thuở mù u
Quanh co đôi chữ đồng xu gắn "cù".
Ngọt ngào cứ thế lại ru,
Bởi thu thời thế nhét lu quay vòng!

Đời Bao Giờ Cũng Đẹp ! 01/10/13 | 12:10

Đời đáng chán khi ta không màng sống
Đời vẫn vui ...Khi sẵn tính yêu đời
Ai yêu ta...Ta làm như không thấy
Ai ghét ta...Ta ngạo...

Đời Bao Giờ Cũng Đẹp ! 01/10/13 | 12:10

Đời đáng chán khi ta không màng sống
Đời vẫn vui ...Khi sẵn tính yêu đời
Ai yêu ta...Ta làm như không thấy
Ai ghét ta...Ta ngạo...

Chê thơ 13/04/12 | 10:04

Vất vả vị ba chuyện...áo cơm...
Còn đâu hơi sức nói...giang sơn.
Đâu dám Cầm, Kỳ chê Thi, Họa.
Có chăng Cắm, Ký thích Trăng, Hoa...

Hái hoa 12/11/11 | 02:11

Anh rừng anh hái hoa
Hoa lúm hoa bông thắm
Hoa bông môi thật hồng

Em đùa em lấy chồng
Hoa cho bông chết đắng

Anh...

Chuộc tuổi 12/11/11 | 02:11

Thuở ấy tôi rất già
Mở miệng
khuôn tổ tiên rập nói
Tôi bán khoán cửa
chùa Quán Ngữ
Lời chuộc tuổi mình
Nói...

Bóng chữ 12/11/11 | 02:11

Chia xa rồi anh mới thấy em
Như một thời thơ thiếu nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa

mây mấy độ thu

...

Hoa mười giờ 12/11/11 | 02:11

Em hái hoa mười giờ
Hoa thì em mười bảy
Tim tìm em chả thấy
Hoa chỉ hoa mười giờ

Anh trồng hoa mười giờ
Hoa mở vườn...

Nhập tên của Thi nhân
Hoặc chọn từ thư viện