Thơ chữ Hán

Thi đàn Việt Nam là một kho tàng thơ chữ Hán phong phú sưu tầm từ các nguồn khác nhau hoặc do Hội viên Thi đàn đóng góp và sáng tác

Thơ Cụ Thám Hoa Vũ Công Tể

Nguyên văn :
山亭海雨應制

五月黃梅落日期
山亭隱約雨霏微
侵簾細細和書卷
拂樹冥冥帶霧影
滴瀝竹梢頻送響
霑凝花塢覺添肥
须臾慰滿三農望
樂歲行看遍九圻

Phiên âm :
SƠN ĐÌNH HẢI VŨ ỨNG CHẾ

Ngũ nguyệt Hoàng mai lạc nhật kỳ
Sơn đình ẩn ước vũ phi vi
Xuân liêm tế tế hòa thư quyển
Phất thụ minh đái vụ ảnh
Trích lịch trúc tiêu tần tống hưỏng
Triêm ngưng hoa ổ giác thiêm phì
Tu du ủy mãn tam nông vọng
Lạ tuế hành khan biến cửu kỳ
Nguyễn Sỹ Hùng Sưu tầm

Tác giả: 
Ảnh minh họa: 
Thể loại thơ: 
Thơ chữ Hán
Nội dung thơ: 
Cuộc sống
Thời kỳ thơ: 
Thơ cổ đại
Quốc gia hoặc Khu vực: 
Việt Nam

Dịch thơ NAM QUỐC SƠN HÀ

SÔNG NÚI NƯỚC NAM

Sông núi nước Nam đế đứng đầu
Có sách trời ghi đã tỏ làu
Hà cớ giặc kia xâm phạm đến
Chuốc liền thất bại khéo như nhau

11.11.2015

Tác giả: 
Ảnh minh họa: 
Thông tin thêm cho tác giả là thành viên Thi đàn: 

Chiều 9-11, GS Nguyễn Khắc Phi, Tổng Chủ biên SGK ngữ văn lớp 7, đã trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sau những ý kiến trái chiều xung quanh việc đưa bản dịch bài thơ Nam quốc sơn hà (của Lê Thước và Nam Trân) thay vì một bản dịch vốn lâu nay đã quá quen thuộc với người dân.

Ở trang 62, sách ngữ văn lớp 7 dịch như sau:

Sông núi nước Nam vua Nam ở

Vằng vặc sách trời chia xứ sở

Giặc dữ cớ sao phạm đến đây

Chúng mày nhất định phải tan vỡ.

Thể loại thơ: 
Thơ chữ Hán
Nội dung thơ: 
Quê hương, Đất nước
Thời kỳ thơ: 
Thơ cận đại
Quốc gia hoặc Khu vực: 
Việt Nam

NHÂN TÌNH THẾ THÁI

NHÂN TÌNH THẾ THÁI
Tác giả: Vũ Hồng Quân.

Nhìn sao Bắc đẩu vội nao lòng.
Ngẫm tự bao giờ quả đất cong.
Chợt ghét muôn người không nghĩ thẳng.
Vừa căm lắm kẻ lại hay vòng.
Mưu thù ẩn náu vùi sâu dạ..
Ý phản phơi bày lộ giữa nong.
Cảm giác trong đời bao tội lỗi.
Thì đâu có được cảnh tươi hồng !

14.04.2015 Hồng Quân.

Tác giả: 
Ảnh minh họa: 
Thể loại thơ: 
Thơ chữ Hán
Nội dung thơ: 
Nhân tình thế thái
Thời kỳ thơ: 
Thơ hiện đại
Danh mục hiển thị: 
Tiêu điểm
Quốc gia hoặc Khu vực: 
Việt Nam

八旬大慶

八旬大慶
敬贈师兄 黎允騰
民村柷贺老师哥
大慶八旬春色花
漢語荨章高望族
越文摘句奉山河
流傳孫子完文武
繼世祖宗多大科
啕造人才之社会
儒風詩士得名家
作者范春粹(南洪)會漢喃美豪興安
ĐẠI KHÁNH BÁT TUẦN
KÍNH TẶNG CỤ LÊ DOÃN ĐẰNG
ĐẠI MÃO HOÀI THƯỢNGTHUẬN THÀNH BẮC NINH

Tác giả: 
Ảnh minh họa: 
Thể loại thơ: 
Thơ chữ Hán
Nội dung thơ: 
Cuộc sống
Thời kỳ thơ: 
Thơ cận đại
Quốc gia hoặc Khu vực: 
Việt Nam

NGUYÊN TIÊU

Dành cho Ngày Thơ Nguyên tiêu Rằm tháng Giêng Ất Mùi tại Văn Miếu - Quốc tử Giám - Hà Nội:
HỒ CHÍ MINH
元宵
(Chữ Hán)
今夜元宵月正圓
春江春水接春天
煙波深處談軍事
夜半歸來月滿船
NGUYÊN TIÊU
(Phiên âm chữ Hán)
Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.
DỊCH NGHĨA
Đêm nay, rằm tháng giêng, trăng vừa tròn,
Nước sông xuân tiếp liền với màu trời xuân.
Giữa nơi khói sóng thăm thẳm, bàn bạc việc quân,
Nửa đêm trở về, thuyền chở đầy ánh trăng.
DỊCH THƠ
Rằm xuân lồng lộng trăng soi

Tác giả: 
Ảnh minh họa: 
Thể loại thơ: 
Thơ chữ Hán
Nội dung thơ: 
Cuộc sống
Thời kỳ thơ: 
Thơ trung đại
Quốc gia hoặc Khu vực: 
Việt Nam

NGUYÊN TIÊU

Dành cho Ngày Thơ Nguyên tiêu Rằm tháng Giêng Ất Mùi tại Văn Miếu - Quốc tử Giám - Hà Nội:
HỒ CHÍ MINH
元宵
(Chữ Hán)
今夜元宵月正圓
春江春水接春天
煙波深處談軍事
夜半歸來月滿船
NGUYÊN TIÊU
(Phiên âm chữ Hán)
Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.
DỊCH NGHĨA
Đêm nay, rằm tháng giêng, trăng vừa tròn,
Nước sông xuân tiếp liền với màu trời xuân.
Giữa nơi khói sóng thăm thẳm, bàn bạc việc quân,
Nửa đêm trở về, thuyền chở đầy ánh trăng.
DỊCH THƠ
Rằm xuân lồng lộng trăng soi

Tác giả: 
Ảnh minh họa: 
Thể loại thơ: 
Thơ chữ Hán
Nội dung thơ: 
Cuộc sống
Thời kỳ thơ: 
Thơ trung đại
Quốc gia hoặc Khu vực: 
Việt Nam

ĐƯỢC THẦY TẶNG THƠ

敬贈范公(范春粹)
金 輝 聲 振 范 公 詩
齡 外 七 旬 今 古 希
漢 語 文 章 皆 得 用
全 家 和 順 福 常 歸
作者 进仕喬克婁

KÍNH TẶNG PHẠM CÔNG
(Phạm xuân Tuý)
Phiên âm
Kim huy thanh chấn Phạm công thi
Linh ngoại thất tuần kim cổ hy
Hán ngữ văn chương giai đắc dụng
Toàn gia hoà thuận phúc thường quy

THƠ DỊCH
Làng Gia nổi tiếng nhà thơ
Bảy mươi ông Tuý luôn mơ thơ đường
Giỏi tài Hán ngữ văn chương

Tác giả: 
Ảnh minh họa: 
Thể loại thơ: 
Thơ chữ Hán
Nội dung thơ: 
Cuộc sống
Thời kỳ thơ: 
Thơ cận đại
Quốc gia hoặc Khu vực: 
Việt Nam

Bài Ca Đi Trên Cát

Bãi cát, bãi cát dài!
Mỗi bước lại như lùi.
Mặt trời đã lặn đi chưa nghỉ,
Khách bộ hành nước mắt tuôn rơi!
Không học được tiên ông phép ngủ,
Trèo non, lội suối, giận không nguôi.
Xưa nay phường danh lợi,
Bôn tẩu trên đường đời.
Gió thoảng hơi men trong quán rượu,
Say cả, hỏi tỉnh được mấy người?
Bãi cát, bãi cát, ngao ngán lòng,
Đường phẳng mờ mịt, đường hiểm vô cùng!
Nghe ta ca "cùng đồ" một khúc!
Phía bắc núi Bắc, núi muôn lớp!
Phía nam núi Nam, sóng muôn đợt!
Sao mình anh còn trơ lại trên bãi cát?

Nguồn: thivien.net

Tác giả: 
Ảnh minh họa: 
Thể loại thơ: 
Thơ chữ Hán
Nội dung thơ: 
Nhân tình thế thái
Thời kỳ thơ: 
Thơ trung đại
Quốc gia hoặc Khu vực: 
Việt Nam
Đặc tính thơ: 
Thơ hội viên Thi đàn

Bài thơ tả chiếc quạt của Mạc Đĩnh Chi

Phiên âm:

Lưu kim trước thạch, thiên địa vi lô, nhĩ ư tư thì hề, Y Chu cự nho.
Bắc phong kỳ lương, vũ tuyết tái đồ, nhĩ ư tư thì hề, Di Tề ngạ phu.
Y! dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàng, duy ngã dữ nhĩ, hữu như thị phù.

Dịch nghĩa:

Chảy vàng, tan đá, trời đất như lò, ngươi bấy giờ là Y Chu đại nho.
Gió bấc căm căm, mưa tuyết mịt mù, ngươi bấy giờ là Di Tề đói xo.
Ôi, được dùng thì làm, bỏ thì nằm co, chỉ ta cùng ngươi là thế ru.

(Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_%C4%90%C4%A9nh_Chi)

Tác giả: 
Ảnh minh họa: 
Thể loại thơ: 
Thơ chữ Hán
Nội dung thơ: 
Nhân tình thế thái
Thời kỳ thơ: 
Thơ trung đại
Quốc gia hoặc Khu vực: 
Việt Nam

TRANG THỤC NỮ

莊 淑 女
恩 天 享 壽 百 年 春
德 重 心 高 志 上 雲
守 節 奉 夫 莊 烈 士
子 孫 进 仕 達 名 人

莊 淑 女
恩 天 享 壽 百 年 春
德 重 心 高 志 上 雲
守 節 奉 夫 莊 烈 士
子 孫 进 仕 達 名 人
TRANG THỤC NỮ
Kính tặng cụ Đào thị Chúc vợ liêt sĩ chống Pháp
Cùng toàn thể các bà mẹ, vợ liệt sĩ Việt nam
PHIÊN ÂM
Ân thiên hưởng thọ bách niên xuân
Đức trọng tâm cao chí thượng vân
Thủ tiết phụng phu trang liệt sĩ
Tử tôn tiến sĩ đạt danh nhân

Tác giả: 
Ảnh minh họa: 
Thể loại thơ: 
Thơ chữ Hán
Nội dung thơ: 
Quê hương, Đất nước
Thời kỳ thơ: 
Thơ cận đại
Quốc gia hoặc Khu vực: 
Việt Nam