Thơ cổ đại

Thi phẩm » Thơ cổ đại

 20/10/2017 | 03:25
Lại Mưa Lũ! 15/10/17 | 02:10

Mưa giông lũ quét cảnh tan hoang
Lúa ngập nhà trôi trắng xóm làng
Đất lở vùi người gia súc chết
Ba miền khốn khó cứ ngổn ngang...

CÓ ĐI MỚI BIẾT 25/02/17 | 12:02

CÓ ĐI MỚI BIÊT(Thưởng ngoạn tiếp)
Đêm xuân đi tiếp một vòng
Có đi mới biết Phố trong đường ngoài
Những Phố Cát cụt, Cát dài...

Nàng Thị 22/09/16 | 09:09

Xưa có bà già nghèo
Bán nước và trầu cau
Một hôm đi chợ về
Ngồi nghỉ dưới gốc cây
Thấy một quả Thị to
Bà liền thấy...

GIỌT BUỒN KHÔNG TÊN 10/08/16 | 04:08

GIỌT BUỒN KHÔNG TÊN

Giọt buồn nầy,
Em đặt không tên
Bởi tình yêu Anh không bờ bến
Bởì trái tim Em không bao giờ quên.......

Thơ Cụ Thám Hoa Vũ Công Tể 12/06/16 | 10:06

Nguyên văn :
山亭海雨應制

五月黃梅落日期
山亭隱約雨霏微
侵簾細細和書卷
拂樹冥冥帶霧影
滴瀝竹梢頻送響
霑凝花塢覺添肥
须臾慰滿三農望
樂歲行看遍九圻

...
Thơ cụ Thám Hoa Vũ Công Tể 12/06/16 | 10:06

Nguyên văn:
廣厦談文應制

窓橫化樹闘奇芬
止善幾餘樂典墳
風雅抑揚欽日勵
古今商確有宵分
詞英光霽搂臺月
藻思蒸成几案文
報道儒門從事者
勉敦業索答崇文

...

Thơ cụ Thám Hoa Vũ Công Tể 12/06/16 | 09:06

Nguyên Văn :
高楼勝賞應制

嵬峨影聳接雲頭
十二欄杆百尺楼
星斗九千詹外照
山河萬里望中取
平看三壽金簪捅
俯瞰雙僑王帶浮
最是榜依千畝藉
登臨賞賢副宸遊
...

CUỘC ĐỜI 26/04/16 | 06:04

CUỘC ĐỜI
Vòng quay cuộc đời như chữ O.
Lẩm đẩm đi... đến lúc lò dò. (*)
Ganh đua bươn chải qua nghèo khó.
Tranh...

Nhập tên của Thi nhân
Hoặc chọn từ thư viện