Thơ Đường

Thi phẩm » Thơ Đường

 19/10/2017 | 00:14
QUAN THANH TRA 15/10/17 | 06:10

QUAN THANH TRA
Bữa nọ bầy quan hỏi đến nhà
Yêu cầu thủ tục nó thanh tra
Giấy tờ đủ hết trình ngay ngắn
Thuốc sạch lừng...

NHẬU 15/10/17 | 12:10

NHẬU MÌNH TA

Mùa đông lạnh lẻo khỏa trùm ngày
Chẳng bạn thì mình nhậu cũng hay
Lúc sáng xào gà trong bếp trại
Khi chiều...

MÃI ĐỢI EM 15/10/17 | 12:10

MÃI ĐỢI EM

Mãi đợi em chiều đấp mộng mơ
Sẽ qua năm tháng nhớ mong chờ
Ươm tim mật ngọt ngân câu hát
Ướm dạ nồng nàn khoả...

GIAO MÙA 15/10/17 | 12:10

GIAO MÙA

Trời chiều bảng lảng áng mây hoang
Úp mặt hoàng hôn mảnh nắng vàng
Bưởi tủi bâng khuâng đông lấp ló
May buồn...

TỦI MỘNG 15/10/17 | 12:10

TỦI MỘNG

Trống trải trăng ngần một khoảng đêm
Đìu hiu dế giục gọi vang thềm
Đường quê gió giũ sương mờ mỏng
Tiếng nhạc...

MẶT CHUỘT / THƠ ĐƯỜNG 14/10/17 | 11:10

MẶT CHUỘT / THƠ ĐƯỜNG
---*---
Mặt chuột mà sao gọi giống người
Đúng là rắn độc hại muôn nòi
Dân nghèo bởi chúng đua nhau...

VÁY NGẮN QUAN BÀ ĐI CHỐNG LỤT / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA (Thiện Hồ Van - Tuyen45) 14/10/17 | 08:10

VÁY NGẮN QUAN BÀ ĐI CHỐNG LỤT
---*---
(BÀI HỌA)

Mưa bão mấy nay cứ sậm sùi
Ngoài đường hài kịch đúng là zui
Bà quan...

QUAN BÀ THị SÁT Lũ LỤT / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA (Lê Gái - Tuyen45) 14/10/17 | 08:10

QUAN BÀ Thị Sát Lũ LỤT
---*---
(BÀI HỌA)
Kìa trông mạnh khỏe chẳng người què
Nước lũ tràn đường chửa tới khe
Ỷ thế...

Nhập tên của Thi nhân
Hoặc chọn từ thư viện