Thơ thiền

Thi phẩm » Thơ thiền

 19/10/2017 | 00:21
ĐƯỜNG LẬP LẠI 17/09/17 | 11:09

ĐƯỜNG LẬP LẠI

Đường đời thấp
Đường đời cao
Đường đời quanh quẹo
Biết chọn ra sao

Rồi đường cong
Vòng nét...

KHÔNG 01/09/17 | 04:09

Cái Không tự tính vốn không
Cái Có tự tính cũng không khác gì
Làm mưa mưa cứ rơi đi
Làm mây mây cứ trôi đi giữa trời
Dòng...

Buổi đầu tập Pháp Luân Công 12/07/17 | 01:07

Thấy mọi người giới thiệu:
Có một môn khí công,
Tập rất chi là dễ.
Chữa hết bệnh mới tài.
Tôi cũng đi tập thử,
Thử...

HỒNG SEN 09/07/17 | 09:07

HỒNG SEN

Trầm lặng kinh cầu âm vang
Con quỳ chánh điện nghiêm trang
Ưu tư xuôi nguồn dĩ dãng
Sám tâm nghiệp chướng đa...

CÕI VỀ 11/06/17 | 03:06

CÕI VỀ
Xin đừng đắm đuối u mê,
Hám danh ảo vọng thị phi thấp hèn.
Tham lam vơ vét kim tiền,
Đam mê sắc dục lãng quên bến...

SÂU KÉN 05/05/17 | 12:05

Ai đan cánh võng em nằm
Đong đưa ngày hạ tháng năm đợi chờ
Đem hồn gởi gió mộng mơ
Đợi mai thoát xác trả tơ lại trần

NGÀY VỀ 04/05/17 | 04:05

"NGÀY ẤY TRỜI TÂY SEN VÀNG NỞ
CHA LÀNH THÁNH CHÚNG ĐÓN CON VỀ"

NGÀY qua gió bụi cuốn xa quê
Ấy đã phong trần nẽo sơn khê
...

MONG RẰNG… 27/04/17 | 09:04

MONG RẰNG…

Đời người biết chỉ giấc mơ
Vui tâm hướng thiện cho thơ an nhàn
Thế nhân nhiều lắm gian nan
Sám hối nghiệp...

Nhập tên của Thi nhân
Hoặc chọn từ thư viện