Thơ tình

Thi phẩm » Thơ tình

 27/11/2014 | 20:35
THẦM MONG 27/11/14 | 02:11

THẦM MONG
Tác giả : Bích Hà

Mãi miết trông chừng tận nẻo xa
Vần thơ đã gửi thế chăng là
Buông dòng nhả chữ đà vui tới...

NHỚ MÌNH 27/11/14 | 02:11

NHỚ MÌNH
Tác giả : Bích Hà

U buồn lặng lẽ chỉ mình ta
Nguyệt lửng lờ treo ánh vẫn ngà
Trúc ủ ê nằm như chợt ngã
Mai...

ĐỒNG VỌNG 27/11/14 | 02:11

ĐỒNG VỌNG
Tác giả : Bích Hà

Thõa ước đồng tâm để chuyện mình
Non mòn biển cạn vẫn lòng trinh
Tằm vay mối nhện giăng phong...

VẦN TRAO 27/11/14 | 02:11

VẦN TRAO
Tác giả : Bích Hà

So bằng lựa trắc khỏe vần trao
Lẻ chén quỳnh tương khõa nguyệt vào
Bạn ở miền xa chiều vẫy bút...

Lênh đênh 27/11/14 | 10:11

Tưởng gần mà lại hóa xa
Anh đây, em đấy như là chẳng quen
Thu về thơm ngát hương sen
Dòng trôi cứ chảy, ngóng em bến nào?

...
TẢN MẠN VUI 27/11/14 | 10:11

Người về có nhớ đến anh;
Anh về anh nhớ những nhành yêu thương;
Lẳng nghe trong gió, mờ sương;
Mênh mông bát ngát, tình vương lệ...

MONG ĐỢI 27/11/14 | 08:11

Ra vào hết đứng lại ngồi mong
Mượn trái sầu riêng trải nỗi lòng
Lúc tỉnh rượu thơm còn thấy nhạt
Khi say màu trắng hóa ra hồng...

ĐÃ MUỐN 27/11/14 | 08:11

Đã muốn ai mà chẳng đợi mong
Tình thư yểu điệu chỉ mươi dòng
Người đi sao rụng buồn hương quế
Kẻ đợi thuyền về chạnh bến sông...

Nhập tên của Thi nhân
Hoặc chọn từ thư viện