Thơ tình

Thi phẩm » Thơ tình

 31/10/2014 | 05:57
NGÀN MONG 31/10/14 | 11:10

NGÀN MONG

Ấp ủ thương ghì hỡi bạn thơ
Nhiều khi lặng lẽ lúc mong chờ
Chim ngàn định sẵn nhằm phương hướng
Gió vạn thầm...

TA VÀ EM. 31/10/14 | 11:10

Ta thả giọt buồn cho gió bay
Áng mây trôi giấc mộng u hoài
Trăng ru tình lỡ vào miên viễn
Sóng biếc dâng niềm yêu đắm say

...
GIÓ ƠI ! 31/10/14 | 10:10

GIÓ ƠI !

Gió ơi từ non hay biển
Để khi lạnh lúc lại hanh
Đêm về mà nghe nhung nhớ
Hoa buồn lá cũng rụng nhanh

Gió...

SANG NGANG 31/10/14 | 01:10

SANG NGANG
(Thuận Nghịch độc)
.
Đò ngược quyến em buổi quấn chồng
Nghỉm chìm thương hẹn rã nguyền sông
Mơ đời úa...

MƠ NỒNG 31/10/14 | 01:10

MƠ NỒNG
(Ngũ vị hương)
.
Nguyệt trải mơ nồng biếc cõi ân
Vàng mơ diễm ảo biết bao lần
Thùa thương cảnh ngọt ngào mê...

TIỄN BIỆT 31/10/14 | 01:10

TIỄN BIỆT
(Thuận Nghịch độc)
.
Khi biệt tiễn người cõi rộn chao
Xót xa lòng nghẹn đắng ơi nào
Mi hòa lệ đẫm ngù ngơ...

RƯỚC NÀNG DZỀ DINH 30/10/14 | 11:10

RƯỚC NÀNG DZỀ DINH
.
Tỏa sáng trong lòng dịu mát anh
Đời em ngan ngát mãi song hành
Ghi ngày hạnh ngộ ai toàn lánh
...

Ước Chi... 30/10/14 | 11:10

Đêm nay, tuyết trắng xoá
Lạnh lùng một bóng khuya
Trời xa vòng tay ấm...

Nhập tên của Thi nhân
Hoặc chọn từ thư viện