Thơ trung đại

Thi phẩm » Thơ trung đại

 20/10/2017 | 03:25
Cảm ơn Thi đàn và thi hữu 20/04/17 | 09:04

Cảm ơn Thi đàn và thi hữu

Cảm ơn Thi đàn Thơ.com.vn
Trăm bài ngót ngét kể hòm hòm,
Đa tạ thi đàn Thơ (chấm),com
Nếu dở...

Xuân nồng 25/02/17 | 09:02

Xuân nồng
Mưa bay lất phất gió vờn sông
Lích chích bày chim gọi nắng hồng
Nụ bưởi hoa thơm khoe sắc trắng
Chồi cành mắt...

Non Bộ 26/12/16 | 02:12

Non bộ
Cầu cong cũng cống cũng đền chùa
Ngất ngưởng núi cao cánh rừng thưa
Cỏ mọc lan man bên tháp cổ
Rêu phong cụm lại...

CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ 28/10/16 | 09:10

CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ (Câu chuyện tình hý hữu)
Một câu chuyện tình từ thời còn trẻ
Mài đến giờ tôi mới chịu kể ra
Chuyện riêng tư hý...

Cuộc thi thơ "THI ĐÀN VIỆT NAM - TIẾNG THƠ VỌNG MÃI" bài 4 25/09/16 | 11:09

Đời - Thơ Bùi văn Mùi

SÚNG THẦN CÔNG*

Trong hàng súng ống - nhất, nhì to
dài, ngắn, vô chừng - thích cứ đo
lúc thịnh...

CHUYỆN LẠ LÙNG 13/07/16 | 09:07

( Bát hương hóa ở đền TRẤN QUỐC tạo hình chim PHƯƠNG HOÀNG bay lên )

Phượng hoàng xuất hiện nơi đây
Đưa tin vui đến đất này đó...

SẦU NHỚ 07/07/16 | 04:07

Chiều nay vào diễn đàn gặp trang viết này. Buồn nhớ người đã khuất.

Viết xong bài họa thì tôi không thấy trang viết kia đâu nữa để góp họa...

Nỗi Nhớ Vào Hạ 13/06/16 | 07:06

Cánh phượng hồng phơi mùa hạ trước sân
Kiều nữ thơm trụi trần phơi áo trắng
Ngày em đến buổi ban mai đầy nắng
Lúc em về cũng độ...

Nhập tên của Thi nhân
Hoặc chọn từ thư viện