Thơ vui

Thi phẩm » Thơ vui

 20/10/2017 | 03:31
UỐNG HẾT TRĂNG 19/10/17 | 08:10

UỐNG HẾT TRĂNG

Đêm qua uống rượu với thu
Thấy trăng chở cõi phù du
Giữa trời

Chạnh lòng
Tôi gọi cạn lời
Thả...

GIÓ BUỒN 17/10/17 | 07:10

GIÓ BUỒN

Ta bà gió dạo ngu ngơ
Gió cười gió giận bất ngờ buồn hiu
Gió dừng ngơi nghỉ một chiều
Ngẩn ngơ gió lại liu riu...

BÃI CÁT PHI LAU 17/10/17 | 04:10

BÃI CÁT PHI LAU

Phi lau xanh ngát
Bên bờ trắng cát
Vẫy chào trăng sao
Như gái thơ đào
Tuổi vừa đôi tám

Nước...

KIỆM LỜI 17/10/17 | 10:10

KIỆM LỜI (thơ vui)
Người ta khen em hết lời
Riêng anh chỉ có một lời Nhất em
Chỉ tội cái măt kèm nhèm
Nên nhìn chả lại...

NHẮN BẠN 15/10/17 | 09:10

NHẮN BẠN(Thơ vui)
Tôi còn dạo mát trên fây
Bạn cần tâm sự vào đây tôi chờ
Giang giở vì mấy vần thơ
Gặp người tri kỷ dành...

TẢ THẤY MÀ MÊ 15/10/17 | 08:10

Không hay sao gọi là thơ
Không đẹp sao được tôn thờ là tiên
Gái sinh má núm đồng tiền
Đẹp như mắt phượng che hiên mày ngài

...
ĐỐ LÀ CÁI GÌ? 15/10/17 | 07:10

ĐỐ LÀ CÁI GÌ?
(Thất ngôn)

Bốn phía rèm buông phủ nữa đầu
Từ quan tới lính ngán gì đâu
Banh vô, chui tọt bên trong đó...

Văn Hóa Lễ 13/10/17 | 07:10

VĂN HÓA LỄ
Bảo vệ già gát cổng
Học sinh đến giờ vào
Mười trò chào tới chín
Người xem cảm dường nào!
Ấy là TIÊN HỌC...

Nhập tên của Thi nhân
Hoặc chọn từ thư viện