Trường ca

Thi phẩm » Trường ca

 20/10/2017 | 03:30
HƯƠNG KHÊ XƯA VÀ NAY 19/03/17 | 10:03

LỜI TỰA

HƯƠNG KHÊ XƯA VÀ NAY
Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày thành lập huyện Hương Khê

Hương Khê từ khi thành lập đến nay là...

NHỚ CHA - Mất tròn 100 ngày. 10/03/17 | 09:03

Tìm cha mà chăng thấy cha.
Cha đi đâu vắng hơn ba tháng rồi.
Hôm nay thấp thỏm đứng ngồi.
Gọi cha chẳng được bồi...

NỖI NIỀM 22/05/16 | 09:05

Nhặt ánh trăng vàng ủ đãy thơ
Nhờ cơn gió hạ thổi mây mờ
Câu hò thoảng nhẹ đan niềm nhớ
Ngọn cỏ nghiêng mềm níu cõi mơ
Đẹp...

XII - CHIẾN TRƯỜNG VỊ XUYÊN - HÀ GIANG 06/03/16 | 12:03

XII - CHIẾN TRƯỜNG VỊ XUYÊN - HÀ GIANG
(CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI LẦN THỨ HAI VỚI TRUNG QUỐC )

Để hỗ trợ cho phe diệt chủng (1)
Bọn...

XI - CHIẾN TRƯỜNG LẠNG SƠN 1981 - BÌNH ĐỘ 400 06/03/16 | 12:03

XI - CHIẾN TRƯỜNG LẠNG SƠN 1981 - BÌNH ĐỘ 400
(CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI LẦN THỨ HAI VỚI TRUNG QUỐC )

Ngày năm tháng năm năm tám mốt...

X - ĐUỔI QUÂN XÂM LƯỢC 05/03/16 | 06:03

X - ĐUỔI QUÂN XÂM LƯỢC
(CHIẾN TRANH VỚI TRUNG QUỐC NĂM 1979)

Khi phía Bắc trời long đất lở
Quân chính quy đang ở phía Nam...

IX - MẶT TRẬN CAO BẰNG 05/03/16 | 06:03

IX - MẶT TRẬN CAO BẰNG
(CHIẾN TRANH VỚI TRUNG QUỐC NĂM 1979)

Cao Bằng đó địa hình hiểm trở
Nơi ngày xưa Pắc Bó yên bình
...

VIII - MẶT TRẬN LẠNG SƠN 05/03/16 | 06:03

VIII - MẶT TRẬN LẠNG SƠN
(CHIẾN TRANH VỚI TRUNG QUỐC NĂM 1979)

Đất xứ Lạng nơi miền quan ải
Hiểm trở thay có ải Chi Lăng
...

Nhập tên của Thi nhân
Hoặc chọn từ thư viện